loader-logo

Wat zijn de regels voor wederverkopers van energie?

‘Wederverkopers van energie’, het is een term die vragen op kan roepen. Want voor veel mensen is het onduidelijk wat hier precies mee wordt bedoeld, en wat wederverkopers van energie nu eigenlijk zijn. Toch is het vrij eenvoudig. Wederverkopers van energie zijn ondernemingen die voor de levering van energie aan kleinverbruikers (consumenten) samenwerken met een andere energieleverancier. Dit doen ze omdat zij zelf geen vergunning hebben om energie te leveren. De leverancier waarmee wordt samengewerkt heeft wel zo’n vergunning. Wettelijk gezien is deze manier van samenwerken toegestaan, maar er zijn wel een aantal regels waar de wederverkopers zich aan moeten houden.

Aan welke regels moeten wederverkopers van energie zich houden

Om onduidelijkheid voor zowel de klant als de wederverkoper te voorkomen zijn er een aantal regels opgesteld waaraan wederverkopers van energie zich dienen te houden. De belangrijkste regel is dat wederverkopers van energie geen contracten mag afsluiten op zijn eigen naam. Het contract moet altijd op naam staan van de leverancier waar mee wordt samengewerkt. Dit is belangrijk omdat klanten anders niet zijn beschermd tegen een faillissement en dus schade kunnen leiden. Het is dus van belang dat de wederverkoper aan een klant duidelijk aangeeft dat hij een wederverkoper is en dus samenwerkt met een derde partij die de vergunning voor de levering heeft. Verder moet een wederverkoper aan de klant duidelijk uitleggen met welke vergunninghouder hij samenwerkt. Tot slot moet hij zijn klanten goed en helder informeren over de manier waarop de klantenservice te bereiken is en hou de facturering in zijn werk gaat.

ACM geeft informatie

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft voor zowel klanten als voor vergunninghouders en wederverkopers de spelregels op een rijtje gezet. Dit is gebeurd omdat er veel onduidelijkheid bleek te bestaan over de gang van zaken. Gedurende het faillissement van Trianel in 2012 bleek dat klanten niet voldoende werden geïnformeerd over de regels die golden voor wederverkopers. Omdat steeds meer mensen het initiatief nemen om op te treden als wederverkoper bestond de angst dat de onduidelijkheid toe zou nemen. Hierop besloot de ACM in te grijpen en de regels op een rij te zetten en te communiceren. Het doel hiervan was om met name kleinere partijen te ondersteunen omdat beginnende wederverkopers vaak nog niet zo veel ervaring hebben en dus al snel belangrijke zaken over het hoofd zien. Door deze maatregelen is de zekerheid voor de consument sterk gestegen. De kans dat u met de negatieve gevolgen van een faillissement te maken krijgt is sinds het opstellen van de regels een stuk kleiner geworden.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *