loader-logo

Effectenhypotheek

Bij deze hypotheekvorm wordt aan het einde van de looptijd de restantschuld geheel of gedeeltelijk afgelost uit de waarde van een effectenportefeuille. Er is sprake van een zuivere beleggingshypotheek. Omdat u niet via een verzekering maar rechtstreeks belegt, wordt deze hypotheekvorm door verschillende partijen en onder verschillende namen op de markt gebracht. Een veel voorkomende naam is effectenhypotheek of effectenlening.