Richtlijnen taxatierapport woning

Een taxatierapport moet voldoen aan bepaalde richtlijnen, deze richtlijnen zijn geformuleerd door het Centraal Hypothecair Fonds en zijn hieronder kort samengevat.

  • In het taxatierapport moet de plaats en buurt worden aangegeven waarin de woning is gelegen.
  • De taxateur moet omgevingsfactoren benoemen, waarvan een bestemmingsplan en snelweg bekende voorbeelden zijn.
  • Het taxatierapport moet de aanwezigheid van bijvoorbeeld een balkon, garage of tuin vermelden.
  • Taxateurs zijn verplicht de onderhoudsstaat te benoemen, de constructie en kwaliteit van de woning en toegepaste materialen. Daarnaast moet de taxateur vermelden of in de toekomst grote reparaties noodzakelijk zijn.
  • Volgens de richtlijnen van het Centraal Hypothecair Fonds moet de functionaliteit en indeling worden aangegeven, net als de isolatie en energiezuinige maatregelen.
  • De taxateur moet in het taxatierapport iets vertellen over de inhoud en oppervlakte van de woning, ook zullen de rechten en plichten die op de grond rusten worden vermeld, hierbij moet worden gedacht aan erfpacht.
  • Tot de belangrijkste onderdelen van het taxatierapport kunnen prijsontwikkelingen van vergelijkbare woningen worden gerekend, dergelijke ontwikkelingen moeten net als toekomstige ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld het bestemmingsplan nauwkeurig worden beschreven.
  • In het taxatierapport moet door de taxateur worden aangegeven of zijn waarnemingen overeenkomen met het Kadaster.

Vaak wordt in het taxatierapport ook iets gezegd over de eigendomsgegevens, bijzondere lasten en verplichtingen en mogelijke verontreiniging. Feitelijk zegt het taxatierapport alleen iets over de onderhoudsstaat van de woning, vandaar dat veel taxateurs ook een bouwkundig onderzoek adviseren.