loader-logo

Veelgestelde Hypotheek vragen

Als je op zoekt bent naar de beste hypotheek voor uw persoonlijke situatie dan kunnen wij ons voorstellen dat je alles wilt weten wat van belang kan zijn bij het maken van een goede keuze. Jefinancieeladviseur.nl helpt graag met je vragen, maar fungeert niet als een erkend financieel adviseur. Wij zijn daarom niet verantwoordelijk voor de informatie op de website. Hier vind je vragen die hypotheekadviseurs vaak te horen krijgen tijdens hypotheek adviesgesprekken.

 • Wat is de Nationale Hypotheek Garantie (NHG)?
 • Ik heb een BKR registratie, kan ik toch een hypotheek afsluiten?
 • Mag ik mijn hypotheek boetevrij aflossen?
 • Hoeveel boeterente moet ik betalen als ik mijn hypotheek wil oversluiten?
 • Welke hypotheekvorm zijn er?
 • Hoe bereken ik de maandelijkse rentelasten?

Wat is de Nationale Hypotheek Garantie (NHG)?

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wordt verstrekt door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Het is de naam van de garantie die u kunt krijgen als u een lening afsluit voor het kopen of verbouwen van een woning. Hiermee staat het Waarborgfonds garant voor de terugbetaling van uw hypotheek(bedrag) aan de geldverstrekker.

Wat betekent dat precies voor u?
Als u een hypotheek afsluit maakt u samen met de hypotheekbank of verzekeraar (de geldverstrekker) afspraken over de betaling van uw hypotheeklasten. Er kunnen zich echter situaties voordoen waardoor het aflossen van de hypotheek niet meer mogelijk is. Het kan zelfs zo zijn dat u in zo’n geval uw woning moet verkopen en dat de opbrengst van uw woning lager is dan het bedrag dat u nog moet terugbetalen. Er ontstaat dan een restantschuld. Het Waarborgfonds betaalt deze restantschuld aan de geldverstrekker. Wanneer u geen schuld heeft aan de gedwongen verkoop, bijvoorbeeld als uw inkomen daalt door werkloosheid of arbeidsongeschiktheid of als een van beide inkomens wegvalt door bijvoorbeeld scheiding, kan het Waarborgfonds u dit bedrag kwijtschelden en hoeft u dit bedrag dus niet meer terug te betalen. Voorwaarde hiervoor is dat u heeft meegeholpen de restantschuld zoveel mogelijk te beperken. Dit houdt bijvoorbeeld in dat als u betalingsachterstanden heeft, u contact opneemt met de bank om te bekijken hoe u deze achterstand kunt inlopen.

Wat zijn de voordelen van NHG?

 • Voordeliger
  Met de NHG betaalt u een lagere hypotheekrente. De rentekorting kan oplopen tot 0,6%. Dat betekent elk jaar opnieuw honderden euro’s voordeel.
  Bij het afsluiten van NHG betaalt u eenmalig 0,45% over uw hypotheekbedrag. Door het rentevoordeel en de fiscale aftrekbaarheid heeft u deze kosten gemiddeld in een jaar terugverdiend.
 • Veilig
  Als u er alles aan heeft gedaan om de restantschuld zoveel mogelijk te beperken, kan het Waarborgfonds uw restantschuld bij een gedwongen verkoop kwijtschelden. Zij kan dit doen als u buiten uw schuld in een probleemsituatie bent gekomen. U kunt hierbij denken aan betalingsproblemen als gevolg van werkloosheid, scheiding en arbeidsongeschiktheid.
 • Verantwoord
  NHG is mogelijk als u voldoet aan de inkomensnormen zoals deze door het NIBUD zijn opgesteld. Volgens deze inkomensnormen mag een bepaald percentage van het inkomen aan woonlasten worden besteed. Op deze manier weet u zeker dat u nooit teveel leent. U houdt bij een normaal uitgavenpatroon altijd voldoende financiėle ruimte over voor andere uitgaven zoals de dagelijkse boodschappen en verzekeringen.
 • Kosten fiscaal aftrekbaar
  Alle kosten die u moet maken om NHG te verkrijgen zijn fiscaal aftrekbaar.
 • Volledige financiering
  U kunt de aankoop van uw woning volledig financieren. Dit betekent dat u, naast de kosten voor de aankoop van de woning bijvoorbeeld ook de kosten voor de notaris, de makelaar, het taxatierapport en de kosten voor een verbouwing (kwaliteitsverbetering) kunt meefinancieren. U hoeft dus geen eigen geld in te brengen.

Ik heb een BKR registratie, kan ik toch een hypotheek afsluiten?

Nagenoeg alle leningen die worden afgesloten staan geregistreerd bij het BKR (Bureau Kredietregistratie) te Tiel. De hoogte van de aldaar geregistreerde leningen is van invloed op de hoogte van het maximaal te verkrijgen hypotheekbedrag. Ook wordt door het BKR bijgehouden of u tijdig uw aflossingen betaalt. Zo niet, dan kunt u tegen een achterstandscodering (een zogenaamde A-codering) oplopen. Met zo’n codering wordt het, over het algemeen, moeilijk om een hypotheek af te kunnen sluiten.

Welke leningen worden onder andere geregistreerd?

De leningen die bij het BKR geregistreerd worden zijn: salaris kredieten, doorlopende kredieten, persoonlijke leningen, abonnementen voor mobiele telefoons, creditcards, winkelpasjes, effectenlease etc. etc.

Achterstandcodering

Als u tegen een achterstand oploopt bij het afbetalen van een lening en voldoet u niet aan uw verplichtingen ondanks herhaalde betalingsverzoeken, dan is de kans groot dat u een BKR achterstandscodering krijgt. Deze codering blijft tot vijf jaar na het aflossing van de betreffende lening staan. De meeste banken en verzekeraars zullen in dat geval geen hypotheek verstrekken.

Plausibele verklaring

Als u een achterstandscodering heeft bij het BKR blijft deze melding staan tot vijf jaar nadat de betreffende lening is afgelost. Binnen deze vijf jaar is het heel moeilijk om een hypotheek te verkrijgen. Toch zijn er in sommige situaties wel mogelijkheden. Zo stelt de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen die de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) afgeeft, dat bij bepaalde A-coderingen wel tot financiering kan worden overgegaan. Is dit niet het geval dan kunt u proberen om een schriftelijke verklaring op te stellen; Wanneer u een begrijpelijke oorzaak kunt aandragen en kunt aantonen dat de kans op herhaling zeer klein is, bestaat er een reële kans dat er een of meerdere geldverstrekkers zijn die alsnog tot financiering willen overgaan.

Mag ik mijn hypotheek boetevrij aflossen?

Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van uw hypotheekvorm, de eventuele resterende looptijd van uw rentevaste periode en het verschil tussen uw rente percentage en het thans geldende rentepercentage voor een soortgelijke lening. 

Hoeveel boeterente moet ik betalen als ik mijn hypotheek wil oversluiten?

De de betalen boeterente, ook wel bekend onder de naam contante waarde, bij het oversluiten van uw hypotheek is van verschillende factoren afhankelijk . U kunt, na invulling van het Hypotheek Advies Rapport, contact opnemen met één van onze Erkend Hypotheek Adviseurs. Hij/zij kan exact voor u kan uitrekenen of het verstandig is om nú uw hypotheek over te sluiten.

Welke hypotheekvormen zijn er?

Het afsluiten van een hypotheek begint met het opstellen van een persoonlijk hypotheekrapport. Een uitgebreide en complete analyse waarin uw persoonlijke, financiėle situatie wordt beoordeeld.

Hoe bereken ik de maandelijkse rentelasten?

De rente die u per maand betaalt voor uw hypotheek is met name afhankelijk van de hypotheekvorm, de gekozen rentevaste periode en de hoogte van uw hypotheekbedrag ten opzichte van de waarde van uw woning. Uw hypotheekadviseur kan voor u berekenen waar uw maandelijkse lasten bij de verschillende hypotheekvormen op uit komen.