loader-logo

Overlijdensrisicoverzekering

  • Home
  • Overlijdensrisicoverzekering

Overlijdensrisicoverzekering

Kenmerken van de overlijdensrisicoverzekering

Hier vindt u in het kort enkele eigenschappen van een overlijdensrisicoverzekering.

  • De overlijdensrisicoverzekering is een verzekering met een vooraf bepaalde maximum duur (normaal gesproken variërend tussen 10 en 30 jaar). Mocht de verzekerde in deze periode komen te overlijden, dan wordt het afgesproken bedrag uitgekeerd aan de begunstigde (degene die in de polis is aangewezen).
  • Bij het afsluiten van een hypotheek is een overlijdensrisicoverzekering vaak verplicht. U kunt meestal zelf kiezen waar u de overlijdensrisicoverzekering afsluit.

Er bestaan voor een overlijdensrisicoverzekering drie verschillende vormen, namelijk een gelijkblijvendeannuïtaire dalende of ene lineair dalende overlijdensrisicoverzekering.