loader-logo

Lineaire hypotheek

Als u kiest voor een lineaire hypotheek dan lost u periodiek gedurende de looptijd van de lening een vast bedrag af. Het aflossingsbedrag wordt berekend door het hypotheekbedrag te delen door het aantal periodieke aflossingen gedurende de looptijd van de lening. Bedraagt de hoogte van uw hypotheek bijvoorbeeld EUR 180.000 en is de looptijd 30 jaar, dan is de aflossing op jaarbasis EUR 180.000,00: 30= EUR 6.000,- per jaar, ofwel EUR 500,- per maand. De aflossing verloopt dus volgens een vast patroon.

Door uw maandelijkse aflossingen nemen zowel de restantschuld als de periodiek te betalen rentebedragen in de loop der jaren af. Een hypotheek op basis van lineaire aflossing is mede daarom uitermate geschikt als u uw maandlasten wilt zien afnemen. Die verlaging van het te betalen rente bedrag heeft natuurlijk wel een gevolg voor de fiscale aftrek volgens het huidige fiscale regime (2011). De eerste jaren zijn de bruto maandlasten (en de netto maandlasten) relatief hoger omdat er naast rente over de periodiek dalende hoofdsom een bedrag aan aflossing moet worden betaald.

Voordelen van de lineaire hypotheek:

  • Zeer snelle vermogensvorming
  • Periodiek dalende maandlasten tijdens de looptijd van uw hypotheek: dit is van belang als u op termijn een inkomensdaling verwacht;
  • Minder rente verschuldigd over de gehele looptijd van uw hypotheek in vergelijking met andere aflossingsvormen.

Nadelen van de lineaire hypotheek:

  • Hoge aanvangslasten: hierdoor kunt u vaak minder hypotheek verkrijgen in vergelijking met andere aflossingsvormen;
  • Gering inflatievoordeel: direct in de eerste jaren van de looptijd wordt in verhouding veel afgelost waardoor in de loop van de tijd minder van de waardevermindering van de hoofdsom zal kunnen worden geprofiteerd. (daarbij uitgaande van inflatiecorrectie op het inkomen) dan bij andere aflossingsvormen;
  • Dalend fiscaal voordeel: zeker voor geldnemers met stijgende inkomens is de lineaire hypotheek fiscaal minder aantrekkelijk dan andere hypotheekproducten.