loader-logo

Klimaatverandering leidt tot meer neerslagschade

In hoeverre klimaatverandering een feit is, en in welke mate de mens daarvan de oorzaak is blijft een onderwerp van debat. Dat er veranderingen in ons weerbeeld ontstaan is echter inmiddels bijna niet meer te ontkennen. Het duidelijkst zien we dit in de hoeveelheid neerslag, en dan met name in de intensiteit van die neerslag. Extreme stortbuien komen steeds vaker voor, en als we de verschillende scenario’s die het KNMI heeft doorgerekend mogen geloven worden de stortregens waar we in Nederland mee te maken krijgen alleen maar meer. Dat is niet alleen vervelend als je op de fiets op pad bent, maar het veranderende klimaat heeft ook grote gevolgen voor de schade waar we in Nederland mee te maken krijgen. Heel simpel: meer stortregen betekent meer waterschade.

Scenario’s voor de (verre) toekomst

Voorkomen is beter dan genezen, en daarom wordt er door overheden, meteorologen én verzekeraars gekeken naar hetgeen we kunnen verwachten op het gebied van neerslag én de daaraan verwante schade. Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) heeft daarom een aantal klimaatscenario’s opgesteld voor de langere termijn. Aan de hand van de ontwikkeling van temperatuur is er zowel een gematigd scenario als een warm scenario ontwikkeld. Daarnaast zijn er op basis van de luchtstroom ook twee scenario’s ontwikkeld. In totaal dus vier scenario’s die ons een idee moeten geven van wat ons tot 2085 te wachten staat. En wat blijkt, zelfs in het meest gunstige scenario krijgen we met zeer extreme neerslag te maken. Een ontwikkeling die de verzekeraars op hun beurt weer tot actie heeft aangezet.

Berekening van de verwachte schade

Het Verbond van Verzekeraars heeft in samenwerking met het Centrum voor Verzekeringsstatistiek eens goed gekeken welke gegevens er met betrekking tot geclaimde schade in de eigen database aanwezig waren. Deze data gaf een vrij helder beeld: hagel, storm en extreme regen zijn de oorzaken voor de meeste schade aan woningen, inboedel en auto’s. Deze neerslagschade bedraagt momenteel ongeveer 90 miljoen euro per jaar. Worden deze gegevens gecombineerd met de modellen van het KNMI dan ontstaat er een onthutsend beeld. De te verwachten extreme regen in de toekomst zal in het gunstigste geval leiden tot 5 procent extra schade in 2085. In het ongunstigste geval stijgt de schade met maar liefst 139 (!) procent. Ook wat betreft de schade die veroorzaakt wordt door hagel ziet het er slecht uit: het aantal extreme hagelbuien (momenteel goed voor een schadepost van 15 miljoen euro) verdubbelt in het slechtste scenario.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *