Bruto inkomen

Uw maximale hypotheek wordt grotendeels bepaald door uw bruto inkomen. U kunt normaal gesproken 4,5 keer uw bruto jaarinkomen aan hypotheek krijgen, maar hieraan zijn wel enkele voorwaarden verbonden. Zo vormt een BKR-notitie voor de meeste hypotheekverstrekkers een groot obstakel. Welke inkomstenbronnen worden tot het bruto inkomen gerekend?

 • Jaarsalaris uit arbeidsovereenkomst, inclusief vakantietoeslagen en 13e maand.
 • Structureel overwerk.
 • Vaste eindejaarsuitkering.
 • Uitkeringen, zoals pensioen, VUT, AOW en andere inkomsten uit sociale wetgeving.
 • Langlopende inkomsten, bijvoorbeeld uit verhuur.

Voorbeeld

In uw arbeidsovereenkomst is een jaarsalaris vermeld van € 50.000. Daarnaast bent u eigenaar van een klein appartement in de binnenstad van Utrecht, dit appartement verhuurt u voor € 600 per maand. Opgeteld is uw bruto jaarinkomen € 57.200 en is uw maximale hypotheek € 257.400.

Aanschafprijs woning

Hypotheekverstrekkers kijken niet alleen naar uw bruto jaarinkomen, maar ook naar de prijs van de aan te schaffen woning. De maximale hypotheek mag in 2019 namelijk niet meer bedragen dan 100% van de aanschafprijs van de woning, dat is inclusief 2% overdrachtsbelasting. In 2014 tot en met 2017 golden andere percentages, deze zijn onder deze alinea weergegeven.

 • 2014: 104% marktwaarde woning (inclusief 2% overdrachtbelasting)
 • 2015: 103% marktwaarde woning (inclusief 2% overdrachtbelasting)
 • 2016: 102% marktwaarde woning (inclusief 2% overdrachtbelasting)
 • 2017: 101% marktwaarde woning (inclusief 2% overdrachtbelasting)
 • 2018: 100% marktwaarde woning (inclusief 2% overdrachtbelasting)
 • 2019: 100% marktwaarde woning (inclusief 2% overdrachtbelasting)

Bij de meeste hypotheekverstrekkers kunt u een hogere hypotheek krijgen als u kiest voor een kortere rentevast periode met een lagere rente. Momenteel bedraagt de GHF (Gedragscode Hypothecaire Financieringen) toetsrente 5,3%, deze rente moet door hypotheekverstrekkers worden gehanteerd bij de berekening van hypotheken met een rentevast periode die korter is dan 9 jaar. Uw maximale hypotheek kan ook worden verhoogd als u verzekerd bent van toekomstige inkomensstijgingen. Tevens kan het bruto inkomen van uw partner positieve invloed hebben op de maximale hypotheek, dat geldt ook voor de inleg van eigen geld.

Voorbeeld

U wilt een woning aanschaffen met een prijs van € 300.000, dat betekent dat uw maximale hypotheek € 315.000 kan bedragen. Op basis van uw bruto inkomen van € 80.000 kunt u zelfs een hypotheek krijgen van € 360.000, maar dat is in dit voorbeeld van ondergeschikt belang.