loader-logo

62 meestgestelde energie vragen

  • Home
  • 62 meestgestelde energie vragen

Op deze pagina proberen wij antwoord te geven op de veelgestelde vragen rondom energie en het overstappen naar een andere energieleverancier. Staat het antwoord op uw vraag er niet tussen? Kijk dan eens in ons woordenboek waarin veelgebruikte woorden rondom energie uitgelegd worden.

1. Ik wil van energie leverancier wisselen, wat kost mij dat?

Wanneer er nog een lopend contract is met de huidige leverancier dan zal deze waarschijnlijk een bedrag in rekening brengen voor het vroegtijdig annuleren van het contract. Wanneer u wilt veranderen aan het eind van uw lopende contract dan zijn er geen additionele kosten waar u rekening mee dient te houden.

2. Ik heb een contract maar wil graag gebruik maken van een andere product van mijn huidige energieleverancier. Is dat mogelijk?

Meestal wilt u veranderen omdat een ander product goedkoper of aantrekkelijker is dan uw huidige. Wanneer u nog niet eerder van energieleverancier bent veranderd, dan is uw contract zonder einddatum opgesteld. Rekening houdend met een opzegtermijn van 1 maand, kan dit contract zonder boeteclausule worden beëindigd. Deze mogelijkheid bestaat bij vrijwel iedere energieleverancier. Speciale aanbiedingen gelden vaak alleen voor nieuwe cliënten. Lees dus goed de voorwaarden door voordat u definitief een besluit neemt.

3. Is het overstappen naar een andere energieleverancier verplicht?

Natuurlijk bent u vrij in uw keuze van energielevancier. Wanneer u tevreden bent over uw huidige leverancier dan is er geen reden om voor een andere te kiezen. U bent totaal niet verplicht het contract van uw huidige leverancier op te zeggen. Wanneer echter blijkt dat een ander product voordeliger uitpakt voor uw situatie, dan kunt u evenwel overwegen dit toch te doen.

4. Hoeveel tijd neemt een switch van leverancier in beslag?

Vanaf het moment dat u aangeeft te willen overstappen, tot aan de definitieve aansluiting bij de leverancier van uw keuze, moet u rekenen op ongeveer een maand. Indien u gaat verhuizen en u wilt overstappen, dan duurt dit gemiddeld een week. Let er wel op dat u bij een verhuizing wel uw oude contract opzegt. In beide gevallen heeft u nog een wettelijke bedenktijd van 7 dagen.

5. Hoe gaat een overstap in zijn werk?

U neemt contact op met de energieleverancier van uw keuze, deze zal uw oude leverancier informeren. Voor de eindafrekening van uw oude leverancier zijn er 2 mogelijkheden. Uw oude leverancier stuurt u een separate eindafrekening of hij combineert dit met de jaarafrekening.

6. Ik ben niet tevreden met mijn nieuwe leverancier, wat zijn mijn mogelijkheden?

Normaal gezien kunt u pas weer van energieleverancier wisselen na afloop van het contract dat u getekend hebt. Het is dus van belang op de contractduur te letten zodat u weet wanneer u weer kunt switchen van leverancier. In zeer enkele gevallen is het mogelijk dat er een uitzondering wordt gemaakt op voortijdige beëindiging van het contract. Informeer bij uw nieuwe leverancier voor welke uitzonderingen dit geldt.

7. Ik heb een dispuut met mijn energieleverancier, is het mogelijk om dan over te stappen?

Als uw huidige contract dit toelaat (bijvoorbeeld een contract van onbepaalde duur) dan is overstappen naar een nieuwe leverancier mogelijk.

8. Ik ben afgesloten, kan ik een nieuwe energieleverancier benaderen?

Indien uw energieleverancier u heeft afgesloten dan is dit niet mogelijk. Er dient een aansluiting voor stroom en/of gas te zijn indien u een nieuwe leverancier benadert en hiervoor heeft u een contract nodig. Zorg er dus voor dat alle nota’s op tijd betaald worden of neem contact met uw leverancier op indien dit even niet mogelijk is. De meeste leveranciers staan open voor een regeling tot betaling.

9. Kan ik zo vaak als ik wil van energieleverancier wisselen?

In principe is dit onbeperkt mogelijk mits u zich houdt aan de contractduur en opzegtermijn. Indien u toch voortijdig wilt switchen, kijk dan of er een boeteclausule is opgenomen in uw contract. Uw leverancier kan u dan een zogenaamde opzegvergoeding in rekening brengen. Belangrijk voor u om te weten is het volgende; contracten met een bepaalde duur, afgesloten na december 2011, mogen niet meer stilzwijgend verlengd worden.

10. Kan ik zelf bepalen wie mij stroom en/of gas levert?

Uiteraard bent u vrij in uw keuze van energieleverancier, dit kan een leverancier voor beide producten zijn, maar deze kunnen ook, indien u dat wenst, van 2 leveranciers afgenomen worden. De meeste energieleveranciers zullen u een contract aanbieden met de levering van zowel stroom en gas. Er zijn echter leveranciers die gespecialiseerd zijn in of de levering van energie, of de levering van gas. U heeft de vrijheid stroom en gas van 2 verschillende leveranciers af te nemen.

11. Ik heb stadsverwarming, kan ik hiervoor een andere leverancier kiezen?

Levering van energie en gas geschiedt via een landelijk netwerk, de levering van, in uw geval stadsverwarming, is niet landelijk uitgerold. Vaak wordt dit in bepaalde woonwijken aangeboden en zijn een beperkt aantal leveranciers bij dit project betrokken. Verwarmingsprojecten zoals stads-, wijk- of blokverwarming, worden meestal lokaal of regio-gebonden aangeboden. Een switch voor levering van warmte is in dit geval niet mogelijk.

12. Ik ben klant geworden van een energieleverancier zonder mijn goedkeuring. Wat kan ik hieraan doen?

Indien u door een andere leverancier dan uw huidige, telefonisch bent benaderd, is de kans dat het gesprek is vastgelegd groot. U dient een aangetekende brief naar de nieuwe leverancier te schrijven met de eis deze switch onmiddellijk ongedaan te maken daar u hier geen toestemming voor verleend heeft. Tegelijkertijd kunt u vragen naar de opname van het telefoongesprek, zodat het duidelijk is dat u geen opdracht heeft gegeven voor de overstap. Daarnaast dient u uw huidige leverancier te informeren over het feit dat u geen opdracht heeft gegeven voor deze switch. Mocht er geen gespreksopname zijn of komt in de problemen, dan kunt u altijd contact opnemen met de Nma, zij weten precies wat uw rechten en plichten zijn. Daarnaast zijn er nog Geschillencommissies van Energie en Water of Consumentenzaken. In het uiterste geval kunt u nog een civielrechtelijke procedure opstarten tegen de ‘nieuwe’ leverancier.

13. Ik heb mondeling toegezegd van leverancier te veranderen, kan ik dat nog veranderen?

Indien u achteraf spijt heeft van uw toezegging tot een switch van leverancier, dan dient u een aangetekende brief naar de betreffende ‘nieuwe’ leverancier te versturen. U heeft, vanaf het moment dat u de bevestiging in uw brievenbus heeft gehad, nog een wettelijke termijn van 7 dagen om op uw besluit terug te komen. Wanneer er onvolledige informatie aan u is doorgegeven door de ‘nieuwe’ leverancier, dan kunt u een beroep doen op de Wet Koop op Afstand. Hierin is vastgelegd dat u een wettelijke termijn van 3 maanden heeft om af te zien van uw toezegging.

14. Ik heb aan de deur gekocht maar wil dit achteraf ongedaan maken, wat kan ik doen?

Indien u een product van 34 euro of hoger koopt aan de deur dan, valt dit onder de Colportagewet. De verkoper moet een contract hebben opgemaakt welke door u beiden is ondertekend. U dient in het bezit te zijn van een volledig ondertekend exemplaar waarin opgenomen is om binnen een bepaalde termijn dit contract ongeldig te verklaren. Binnen 8 dagen na ondertekening van het contract, dient u een aangetekende brief te versturen naar de verkoper om de ontbinding van het contract kenbaar te maken.

15. Kom ik tijdelijk zonder energie te zitten bij een switch van leverancier?

Een overstap naar een andere energieleverancier is een puur administratieve zaak. U mag daar in geen geval hinder van ondervinden in de vorm van geen levering van energie en/of gas.

16. Ik ga switchen van leverancier, dien ik de meterstanden te noteren?

Sommige energieleveranciers zullen u vragen deze te noteren en door te geven. Het is voor u in ieder geval gemakkelijk om bij de hand te hebben in uw administratie in geval er zich een probleem aankondigt.

17. Ik ga switchen van leverancier, dienen er veranderingen aangebracht te worden bij de meter, aan de leidingen of de aansluiting?

De levering van energie gebeurt via een landelijk netwerk en is een puur administratieve zaak. Uw nieuwe leverancier zal gebruik maken van dezelfde voorzieningen als uw oude leverancier.

18. Ik ben geswitcht van leverancier, ontvang ik automatisch een voorschotnota?

Na bevestiging van uw switch, ontvangt uw nieuwe leverancier uw stamgegevens van de regionale netwerkbeheerder. Op basis van deze gegevens kan de leverancier een voorschotnota opmaken gebaseerd op uw jaarlijks consumptie van energie en/of gas.

19. Ik ben geswitcht van leverancier maar heb geen voorschotnota ontvangen, wat te doen?

In eerste instantie kunt u even contact met uw leverancier opnemen. Mocht u daarna toch nog geen nota ontvangen, reserveer dan wel een maandelijks bedrag zodat u kunt betalen wanneer deze nota in de bus valt. U heeft als consument recht op een maandelijkse betaling van uw energie-afname. Mocht er bij de jaarafrekening ineens een groot bedrag in rekening gebracht worden, dan kunt u met uw leverancier meestal wel een betalingsregeling afspreken. U dient hiervoor een bezwaarschrift in te dienen bij uw energieleverancier.

20. Ik ben geswitcht van leverancier, wat gebeurd er met de eindafrekening van mijn oude leverancier?

Indien uw oude contract administratief is afgerond dan ontvangt u van uw oude leverancier een eindafrekening. Mocht u teveel hebben betaald dan wordt dit gerestitueerd, mocht u te weinig hebben betaald dan zal dit in de eindafrekening aan u doorbelast worden. De jaarafrekening van uw nieuwe leverancier komt daarna aan het begin van het volgende jaar en zal gebaseerd zijn op de ingangsdatum van uw contract.

21. Ik ben overgestapt naar een andere leverancier, wie komt de meterstanden nu opnemen?

Het meetbedrijf komt bij u de meterstanden opnemen. Vaak is dit een dochterbedrijf van uw netbeheerder. Het kan dus goed zijn dat hetzelfde meetbedrijf bij u aan de deur komt als toen er nog een contract was met uw oude leverancier. U moet weten dat u tevens betaalt voor de huur van de meter en het opnemen van de meterstanden, dit staat vermeld in de kleine lettertjes van het contract met uw energieleverancier vermeld. Vergeet niet om voor het overstappen de meterstanden op te nemen, bij voorkeur door een foto te maken van de meterstand.

22. Wat te doen als de meterstanden op de afrekening niet kloppen?

Allereerst dient u voor uzelf het volgende na te gaan; Hebt u zelf de meterstanden doorgegeven, indien niet, dan wordt het verbruik geschat wat vaak sterk kan verschillen met het werkelijke verbruik. Daarnaast zijn er nog een aantal vragen die u zichzelf moet stellen; is de gezinssamenstelling veranderd, wordt ook rioolrecht of een kabelabonnement meegerekend, zijn er nieuwe apparaten aangekocht die veel verbruiken of is de periode waarover de afrekening gaat, wel gelijk aan die van voorgaande jaren? Mocht u geen verklaring kunnen vinden, dan kan er altijd afgesproken worden om de meter te laten ijken door uw leverancier. Dit is echter een kostbare zaak, mocht blijken dat u ongelijk heeft dan betaald u de kosten.

23. Ik ga verhuizen. Wanneer moet ik dit doorgeven aan mijn energieleverancier?

Hoe eerder u de geplande verhuizing doorgeeft, hoe beter het is. Uw leverancier heeft in ieder geval 2 weken nodig om dit administratief in orde te maken. Bij veel leveranciers kunt u een verhuizing al 3 maanden van te voren doorgeven. Indien u niet zonder energie op uw nieuwe adres wilt intrekken, onthoudt dan ‘hoe eerder, hoe beter’. Vergeet niet om voor het verhuizen de meterstanden op te nemen, bij voorkeur door een foto te maken van de meterstand.

24. Ik ga verhuizen maar heb voor energie en gas twee leveranciers. Wat te doen?

Hoe eerder u de geplande verhuizing doorgeeft, hoe beter het is. Uw leverancier heeft in ieder geval 2 weken nodig om dit administratief in orde te maken. Indien u afzonderlijke leveranciers voor de producten heeft, dan dient u dit bij beide bekend te maken. Beide leveranciers zullen u op de hoogte brengen over wat u dient te doen zodat de levering van beide producten op uw nieuwe adres op tijd in orde is gebracht.

25. Ik ga verhuizen en wil mijn huidige contract opzeggen. Is dat mogelijk?

Het contract wat u hebt met uw leverancier is persoonsgebonden, dit houdt in dat het gewoonlijk mee verhuist naar uw nieuwe adres. Wanneer de looptijd van uw contract afloopt op het tijdstip van de verhuizing dan kunt u een energieleverancier van uw keuze benaderen voor een nieuw contract. Wilt u voortijdig het oude contract verbreken dan kan de leverancier een opzeggingsvergoeding per product van u eisen. Kijk dus goed uw contract na voordat u een besluit neemt.

26. Ik ben te laat met het doorgeven van mijn verhuizing. Wat nu?

26. Ik ben te laat met het doorgeven van mijn verhuizing. Wat nu? Allereerst neemt u contact met uw leverancier op om de verhuizing alsnog door te geven. Het is mogelijk dat u op het moment dat u uw nieuwe woning betrekt, nog niet over energie en/of gas kunt beschikken. Om de aansluiting vervroegd in orde te maken kan de netbeheerder extra kosten in rekening brengen. Daarnaast hebt u te maken met de lopende kosten van energie en gas op uw oude adres totdat uw verhuizing administratief is afgehandeld.

27. Ik ben verhuisd. Wanneer krijg ik de eindafrekening van mijn oude adres?

Doorgaans ontvangt u de eindafrekening van uw oude adres binnen 2 maanden na de verhuizing. Belangrijk voor u is de meterstanden hierop te controleren, komen deze overeen met degene die u heeft doorgegeven of niet. In geval van een verschil dient u meteen contact met uw leverancier op te nemen, zodat er een correctie nota aangemaakt kan worden.

28. Wat gebeurt er met de energie en gastoevoer wanneer ik mijn oude adres heb verlaten?

Veelal is er al een nieuwe bewoner bekend bij de leveranciers en zal de levering van energie en gas niet stopgezet worden. Op basis van de meterstanden kan deze levering gewoon doorgaan. Indien u wilt, kunt u een opdracht geven tot het afsluiten van de levering van energie en gas. U dient hiervoor echter wel extra kosten te betalen. Ook zal de toekomstige bewoner van uw oude adres een bedrag dienen te betalen voor het wederom aansluiten van de energie en gas levering.

29. Ik ben verhuisd. Dienen er aanpassingen aan de meter van de oude woning te gebeuren?

In principe hoeft hier geen aanpassing plaats te vinden. Wanneer echter uw oude woning leeg komt te staan of wanneer de meter beschadigingen vertoond, dan is het wellicht verstandig uw leverancier hiervan op de hoogte te brengen. Zij kunnen dan besluiten de meter geheel weg te halen of te vervangen.

30. Ik wil veranderen van energieleverancier bij mijn verhuizing. Is dat mogelijk?

Wanneer u een contract heeft van onbepaalde duur of wanneer uw contract afloopt op het tijdstip van verhuizing, dan kunt u boetevrij van energieleverancier wisselen. Denk daarbij wel aan een opzegtermijn van 30 dagen. Indien uw contract nog niet is afgelopen en u wilt toch overstappen naar een andere leverancier, dan kan uw leverancier een opzegvergoeding voor gas én voor energie in rekening brengen. Check dus eerst wat deze opzegvergoeding gaat inhouden alvorens u besluit over te stappen.

31. Ik ga verhuizen, worden hiervoor extra kosten in rekening gebracht?

De meeste energieleveranciers brengen geen extra kosten in rekening bij een verhuizing. Van een aantal leveranciers is dit niet bekend. We weten dat Nuon u 13,50 euro in rekening zal brengen en Energiedirect.nl zal 30 euro declareren. Heeft u een slimme meter dan kan het zijn dat hier ook extra kosten voor in rekening gebracht worden. U kunt het beste bij uw leverancier om nadere informatie vragen zodat u geen onaangename verrassingen krijgt.

32. Ik ga samenwonen maar mijn partner heeft ook een contract voor energielevering. Wat moeten we doen?

Het contract wat u beiden heeft is persoonsgebonden en zal dus meeverhuizen naar het nieuwe adres, één van u zal het contract moeten opzeggen. Uw leverancier zal bij het voortijdig opzeggen van een contract een opzegvergoeding in rekening brengen. Zoek uit hoe hoog de boete zal zijn voor beide contracten en besluit dan welk contract u gaat verbreken.

33. Ik ben verhuisd, maar de oude woning is nog niet verkocht. Hoe kan ik energie en gas op beide adressen het beste regelen?

Wanneer uw oude woning nog niet verkocht is kunt u uw contract niet meenemen naar het nieuwe adres. Daarnaast heeft u ook energie nodig op het nieuwe adres. Er zijn een drietal mogelijkheden. Wanneer u tevreden bent met uw huidige leverancier dan kunt u vragen tijdelijk ook energie en gas te leveren op het nieuwe adres. De meeste leveranciers bieden deze mogelijkheid aan. U behoudt dan uw huidige contract. Vraag bij uw leverancier wel naar de voorwaarden en pas er voor op dat u geen 2 contracten krijgt. Wanneer u wilt veranderen van leverancier dan kunt u deze vragen tijdelijk gas en energie op 2 adressen te leveren. Ook hier geldt dat u dient te vragen naar de voorwaarden en niet aan 2 contracten vast zit. Als laatste kunt u uw huidige contract op uw oude adres door laten gaan en voor uw nieuwe adres de levering van energie en gas van een andere leverancier af te nemen. Wanneer de oude woning verkocht is dan kunt u dat contract opzeggen. In dit geval betaalt u de energie levering tijdelijk aan 2 afzonderlijke leveranciers. Indien u besluit een contract af te sluiten bij een nieuwe leverancier, dan zal deze controleren of u contractvrij bent. In het laatste geval, zult u uw oude contract dienen te verbreken, met of zonder opzegvergoeding. Dit moet u zeker nazien. Heeft u een contract voor onbepaalde tijd dan kan opzegging boetevrij gebeuren, heeft u een contract met bepaalde duur, kijk dan naar de hoogte van de opzegvergoeding en bepaal daarna wat u wilt gaan doen.

34. Ik ga verhuizen. Moet ik mijn netbeheerder ook informeren?

Uw leverancier regelt alles omtrent de verhuizing van uw energie en gas toevoer. Deze zal ook de netbeheerder op de hoogte stellen van uw verhuizing. Belangrijk is de verhuizing zo snel mogelijk door te geven aan uw leverancier zodat de administratieve afwikkeling is voltooid op het moment van de verhuizing zelf.

35. Ik ben verhuisd. Wanneer moet ik de meterstanden doorgeven aan mijn energieleverancier?

Standaard geeft u de meterstanden binnen 5 werkdagen door aan uw leverancier. Indien u van leverancier veranderd bent, kunt u voor de zekerheid beide op de hoogte brengen van de meterstanden. Op die manier kan er geen misverstand ontstaan. 

36. Ik ben verhuisd. Aan wie moet ik de meterstanden doorgeven?

U dient deze altijd aan uw energieleverancier door te geven. U heeft waarschijnlijk al melding gemaakt van uw verhuizing zodat uw leverancier u inmiddels een formulier toegestuurd heeft waarop u deze kunt vermelden en kunt retourneren. De meeste leveranciers bieden ook de mogelijkheid om de meterstanden via internet door te spelen. Indien u een huurwoning had, dan is het verstandig de meterstanden op te nemen met de verhuurder indien de nieuwe huurder nog niet bekend is. Wanneer u tijdens de eindinspectie van de woning dit samen doet, en de verhuurder daarvoor laat tekenen, dan kan er geen misverstand ontstaan. Had u een koopwoning dan worden de meterstanden gewoonlijk opgenomen bij de sleuteloverdracht. Dit gebeurt in aanwezigheid van de makelaar. Zowel uzelf als de nieuwe bewoner dienen de notitie van de meterstanden te ondertekenen. Neem desnoods ook een foto van de meterstanden om eventuele misverstanden uit te sluiten, u blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het doorgeven van de meterstanden.

37. De meterstanden zijn foutief doorgegeven aan de leverancier, wat nu?

Ingeval de meterstanden, van uzelf en de nieuwe bewoner, een afwijking vertonen, dan zal de netbeheerder een inschatting gaan maken over de verbruikte energie en gas. Deze geschatte eindstanden zijn gewoonlijk bindend. Gevolg hiervan kan zijn dat uw verhuizing van energie en gas langer gaat duren. Wanneer de meterstanden een dusdanige afwijking vertonen die voor u zeer nadelig uitvalt, dan kunt u, op eigen kosten, een afspraak maken met de meteropnemer. Het is zeer belangrijk dat u goede afspraken maakt met de nieuwe bewoner of bewijs heeft dat de meterstanden die u hebt doorgegeven de juiste zijn.

38. Ik ben verhuisd naar een nieuwbouw woning, hoe worden de meterstanden genoteerd?

In dit geval zal bij de sleuteloverdracht de stand van de meters voor energie en gas samen met de aannemer worden genoteerd. Ook nu is het weer belangrijk dat u de aannemer daarvoor laat tekenen en u zelf de meterstanden ook daadwerkelijk heeft gezien. Maak desnoods een foto van de meters zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan.

39. Moet ik bij mijn verhuizing de meters laten aanpassen?

Er dienen alleen aanpassingen te gebeuren aan de meters indien uw oude woning leeg komt te staan of indien de meters beschadigingen vertonen. Neem in deze gevallen contact op met uw leverancier. In alle andere gevallen hoeft er niets te gebeuren, de meters blijven gewoon in de woning zodat de nieuwe bewoner hier weer gebruik van kan maken.

40. Hoe lang duurt het voordat ik de eindafrekening van mijn oude woning ontvang?

Normaal gezien zal deze binnen 2 maanden in de brievenbus vallen. Belangrijk voor u is, deze te controleren op de juistheid van de meterstanden. Indien deze afwijken met wat u heeft doorgegeven dan dient u direct contact met uw leverancier op te nemen. Ook nu is het weer belangrijk een bewijs te hebben van juistheid van de meterstanden die u heeft doorgegeven.

41. Ik ga verhuizen. Krijg ik een nieuwe energieleverancier?

Wanneer u gaat verhuizen dient u dit door te geven aan uw huidige leverancier, het contract wat u hebt staat op naam en daardoor gaat de levering van energie en/of stroom met u mee verhuizen naar het nieuwe adres. Hebt u plannen om te wisselen van leverancier dan dient u uw contract op te zeggen met het risico van een afzegvergoeding. Kijk eerst of er een boeteclausule in uw contract is opgenomen voordat u een besluit neemt.

42. Ik ga verhuizen maar ben te laat met het doorgeven aan mijn leverancier. Wat nu?

Allereerst dient u zo snel mogelijk de geplande verhuizing door te geven aan uw leverancier. Uw leverancier heeft circa 2 weken nodig om dit administratief in orde te maken. Mocht u binnen die periode de nieuwe woning al betrokken hebben, dan heeft u waarschijnlijk nog geen energie toevoer. Uw netbeheerder kan een vervroegde aansluiting voor u in orde maken maar daar zijn extra kosten mee gemoeid. Een bijkomend nadeel is dat de kosten op uw oude adres doorlopen totdat de administratie uw verhuizing heeft verwerkt.

43. Ik ben verhuisd maar ken de vorige bewoners niet, heeft dit invloed op mijn energie toevoer?

Het hoeft geen gevolgen te hebben voor uw energie toevoer, maar het is wel noodzakelijk dat u een schriftelijke bevestiging ontvangt van de meterstanden op het moment van de sleuteloverdracht. Zowel uw verhuurder / makelaar als de vorige bewoners dienen deze te hebben ondertekend. Dit voorkomt onnodige problemen met de afrekening van uw energienota.

44. Ik ben verhuisd maar ontvang nu een voorschot nota die hoger / lager is. Wat te doen?

Het voorschotbedrag wordt gebaseerd op het verbruik van de afgelopen drie jaar. Indien u verhuist bent, dan wordt dit bedrag gebaseerd op de nieuwe woning, dus eigenlijk op het verbruik van de vorige bewoners. Wellicht is uw gezinssamenstelling anders en/of uw gedragsnorm met betrekking tot energie afname afwijkend. Wanneer u de eerstvolgende meterstanden weer dient door te geven dan zal hierop een correctie worden uitgevoerd, welke gebaseerd is op uw eigen verbruik in de nieuwe woning. U kunt altijd een voorschotbedrag verhogen bij uw leverancier, deze te verlagen stuit vaak op de nodige problemen.

45. Ik ga verhuizen en wil van leverancier wisselen, kan dit?

U bent altijd vrij om te wisselen van leverancier, maar daar zijn soms extra kosten mee gemoeid. Indien u een contract van onbepaalde duur heeft dan is wisselen van energieleverancier boetevrij mogelijk. Wanneer u een contract van bepaalde duur heeft dan zal er waarschijnlijk een boeteclausule in uw contract opgenomen zijn. Deze opzegvergoeding zal bij u in rekening gebracht worden bij voortijdige verbreking van het contract.

46. Ik ga vanuit een studentenwoning verhuizen naar een eigen appartement / woning. Wat moet ik doen voor de levering van energie en gas?

ndien je in een studentenwoning hebt gewoond, dan was de levering van energie en gas in de huurprijs inbegrepen. Wanneer je verhuist naar je eigen stek dan moet je een contract gaan aanvragen bij een leverancier. In dit geval wordt een nieuw contract benoemd als inhuizing maar werkt op dezelfde wijze als bij een verhuizing. Neem in ieder geval op tijd contact op met de leverancier van je keuze. Je dient dit minimaal 2 weken voor je verhuizing te regelen, maar vaak kun je dit ook al 3 maanden van te voren doorgeven. Zorg ervoor dat op het moment dat je je eigen plek betrekt, je de meterstanden noteert, het liefst in aanwezigheid van je verhuurder. Deze meterstanden dien je binnen 5 werkdagen aan jouw leverancier door te geven.

47. Hoe regel ik energie en gas op mijn nieuwe en oude adres ingeval mijn oude woning nog niet verkocht is?

Wanneer uw oude woning nog niet verkocht is kunt u uw contract niet meenemen naar het nieuwe adres. Daarnaast hebt u ook energie nodig op het nieuwe adres. Er zijn een drietal mogelijkheden. Wanneer u tevreden bent met uw huidige leverancier dan kunt u vragen tijdelijk ook energie en gas te leveren op het nieuwe adres. De meeste leveranciers bieden deze mogelijkheid aan. U behoudt dan uw huidige contract. Vraag bij uw leverancier wel naar de voorwaarden en pas er voor op dat u geen 2 contracten krijgt. Wanneer u wilt veranderen van leverancier dan kunt u deze vragen tijdelijk gas en energie op 2 adressen te leveren. Ook hier geldt dat u dient te vragen naar de voorwaarden en niet aan 2 contracten vast zit. Als laatste kunt u uw huidige contract op uw oude adres door laten gaan en voor uw nieuwe adres de levering van energie en gas van een andere leverancier af te nemen. Wanneer de oude woning verkocht is dan kunt u dat contract opzeggen. In dit geval betaalt u de energie levering tijdelijk aan 2 afzonderlijke leveranciers. Indien u besluit een contract af te sluiten bij een nieuwe leverancier, dan zal deze controleren of u contractvrij bent. In het laatste geval, zult u uw oude contract dienen te verbreken, met of zonder opzegvergoeding. Dit moet u zeker nazien. Hebt u een contract voor onbepaalde tijd dan kan opzegging boetevrij gebeuren. Heeft u een contract met bepaalde duur? Kijk dan naar de hoogte van de opzegvergoeding en bepaal daarna wat u wilt gaan doen. Energieoverstapper.nl staat u graag bij in uw keus.

48. Ik ga wonen in een nieuwbouw woning. Krijg ik automatisch levering van energie en gas?

In principe dient voor iedere nieuwbouw woning een nieuwe aansluiting te worden aangevraagd. Betrekt u een nieuwbouwproject, dan zal de aansluiting veelal via de aannemer verlopen. Vraag hierna wanneer u uw contract gaat tekenen. In overleg met de aannemer kunt u dan aangeven welke leverancier uw voorkeur heeft zodat u deze tijdig kunt inlichten over toevoer van energie en gas in de nieuwe woning. Hebt u een eigen huis laten bouwen? Dan dient u zelf te zorgen voor een aansluiting. Ook hier dient u dit tijdig met de aannemer te overleggen, waarschijnlijk heeft deze al energie nodig om de woning op te leveren. Via aansluitingen.nl kunt u zelf uw aansluiting aanvragen.

49. Wie betaalt die energiekosten van mijn gekochte nieuwbouw woning tijdens de bouw?

Veelal geeft de aannemer of de projectontwikkelaar de opdracht voor het plaatsen van de meters voor energie en gas. Men heeft vaak energie nodig om installaties te testen of de woning droog te stoken. In uw koopakte dient duidelijk vermeld te zijn dat deze kosten ten laste vallen voor de aannemer of projectontwikkelaar.

50. Graag zou ik een uitleg zien over het verschil tussen energietransport en energielevering.

Energie en gas dienen via het netwerk van Nederland getransporteerd te worden om deze in uw woning te leveren. Regio gebonden netbeheerders zorgen dat dit transport mogelijk is, zodat u van energie en gas kunt genieten in uw woning. U kunt dus geen netbeheerder kiezen, bij verhuizing kunt u te maken krijgen met een andere netbeheerder. De levering van energie en gas is de door u verbruikte hoeveelheid op het adres waar u woont. Dit verbruik betaalt u aan uw energieleverancier. U bent altijd vrij in de keuze van uw energieleverancier.

51. Ik wil graag het verschil weten tussen een energieleverancier en een netbeheerder.

Uw energieleverancier levert energie en gas bij u thuis of bij ondernemingen. Hij koopt deze producten in of produceert ze zelf. U kunt zelf bepalen wie uw energieleverancier is. Energieleveranciers dienen over een vergunning te beschikken, op de site van NMa kunt u nazien welke leveranciers over deze vergunning beschikken. Uw netbeheerder zorgt ervoor dat energie en gas geleverd kunnen worden door middel van een netwerk. Hij dient zelf voor de aanleg van dit transportnetwerk te zorgen. U kunt geen netbeheerder kiezen, deze zijn regiogebonden. Wanneer u verhuist kunt u wellicht te maken krijgen met een andere netbeheerder.

52. Ik wil graag het verschil weten tussen een groot- en kleinverbruiker.

Het verbruik van energie en gas varieert per klant. Een industriële onderneming zal veel verbruiken terwijl een huishouden relatief weinig verbruikt. Klanten die veel energie afnemen worden grootverbruikers genoemd, klanten die weinig energie afnemen worden kleinverbruikers genoemd. Voor beide categorieën zijn er regels vastgelegd die op het verbruik van energie van toepassing zijn. Ook kan er weer een onderscheid gemaakt worden binnen een categorie, bijvoorbeeld particuliere of zakelijke klanten.

53. Is er voor kleinverbruikers een rechtsbescherming?

Levering van energie en gas aan deze categorie, eist van de leveranciers een vergunning. Binnen de categorie kleinverbruikers wordt een verschil gemaakt tussen particuliere en zakelijke klanten. Beide klantensoorten hebben een consumentenbescherming welke in het Burgerlijk Wetboek is vastgelegd. Deze regels worden continu aangepast of aangescherpt zodat de kleinverbruikers steeds zo optimaal mogelijk beschermd zijn.

54. Stel dat mijn leverancier failliet gaat. Wat gebeurt er dan?

U, als klant, hoeft in eerste instantie niets te doen. Ingeval van faillissement van uw leverancier, wordt energie en gas automatisch geleverd door een tijdelijke leverancier. Deze zal u benaderen met de verschillende contractvormen en tarieven die u bij hem heeft. U kunt daarna zelf beslissen of u bij deze tijdelijke leverancier blijft of een andere leverancier prefereert.

55. Ik heb een geschil met mijn leverancier en wij komen niet tot overeenstemming. Tot wie kan ik mij wenden?

Uw leverancier dient over een vergunning te beschikken om energie en gas aan u te leveren. Deze vergunning eist van uw leverancier een adequate klachtenafhandeling. Uw leverancier kan zich daarnaast ook aansluiten bij een geschillencommissie. In geval u beiden niet tot overeenstemming komt dan kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie Openbare Nutsbedrijven. Als klant met een klacht betaalt u een kleine vergoeding om uw klacht te laten behandelen door deze commissie. U dient echter wel eerst de klachtenprocedure van uw leverancier te hebben doorlopen. Indien u in het gelijk wordt gesteld, dan ontvangt u uw vergoeding weer terug. Een uitspraak van de geschillencommissie is altijd bindend, als deze dus in uw nadeel uitvalt, dient u zich hierbij neer te leggen. Naast het voorleggen van uw klacht aan de geschillencommissie, kunt u ook besluiten om een juridische procedure op te starten. Hierbij zijn echter ook de nodige kosten mee gemoeid

56. Ik wil graag weten wie de leverancier van energie en gas controleert.

Het dagelijkse toezicht op de energieleveranciers wordt gedaan door de Energiekamer van het NMa. De Energiekamer beschikt over juristen en specialisten die de Minister van Economische Zaken kunnen adviseren, besluiten kunnen nemen over de dagelijkse gang van zaken en die de transporttarieven vaststellen voor levering van energie. Mocht een leverancier zich niet aan de regels houden, dan kan de Energiekamer sancties opleggen.

57. Wie of wat is EDSN?

Energie Data Service Nederland (EDSN) is in 2007 opgericht en houdt zich bezig met het berichtenverkeer in de Nederlandse Energiemarkt. EDSN is hét platform voor administratieve verbindingen tussen de marktpartijen in de energiesector. Men ondersteunt het berichtenverkeer bij het wisselen van leverancier, bij verhuizingen en het veranderen van klantgegevens. Regelmatig worden processen aangepast en verbeterd door EDSN zodat de kwaliteit gewaarborgd blijft. EDSN heeft als taak de processen in de energiemarkt verder te standaardiseren en centraliseren. Dit gebeurt onder meer in het kader van het sector brede project ‘Stroomopwaarts’ waarmee een nieuw marktmodel voor de energiesector wordt gerealiseerd. Stroomopwaarts zal in april 2013 in werking treden.

58. Welke leveranciers zullen een opzegvergoeding reclameren indien er voortijdig opgezegd wordt?

Het Nma heeft de maximale boete, voor het voortijdig verbreken van uw energiecontract, vastgesteld. Kijk eerst uw contract na indien u het voornemen hebt om te gaan veranderen. Voor contracten van bepaalde duur worden de volgende regels gehanteerd. Bij een nog resterende looptijd van 1,5 jaar mag er maximaal 50 euro voor stroom en 50 euro voor gas in rekening gebracht worden. Bij een nog resterende looptijd tot 2 jaar mag er maximaal 75 euro voor stroom en 75 euro voor gas in rekening gebracht worden. Bij een nog resterende looptijd tot 2,5 jaar mag er maximaal 100 euro voor stroom en 100 euro voor gas in rekening gebracht worden. Bij een nog resterende looptijd meer dan 2,5 jaar mag er maximaal 125 euro voor stroom en 125 euro voor gas in rekening gebracht worden. Steeds meer leveranciers bieden tegenwoordig aan uw boete te betalen wanneer u overstapt, zodat u toch nog boetevrij kunt overstappen.

59. Enkel- of dubbeltarief?

Wanneer u overdag meer stroom verbruikt, dan bent u beter af met een Enkeltarief, u betaalt dan 24 uur per dag het zelfde tarief voor de afgenomen stroom. Indien u juist meer ’s avonds, ’s nachts en in het weekend meer stroom verbruikt dan kunt u beter opteren voor een Dubbeltarief. U kunt dan optimaal profiteren van een lager stroomtarief. Heeft u geen dubbele meter dan kunt u uw netbeheerder benaderen om dit aan te passen. De kosten voor het plaatsen van een dubbelemeter kunt u opvragen bij uw netbeheerder.

60. Wat is het gemiddelde verbruik per huishouden?

Het elektriciteitsverbruik van een gemiddeld huishouden (2,2 personen) is 3.500 kilo watt uur (kWh); het gemiddelde gasverbruik bedraagt 1.600 kubieke meter. Huishoudens die gebruik maken van stadsverwarming verbruiken ruim 46 gigajoules warmte. De totale energierekening bedraagt, inclusief vastrecht, ruim 2.200 euro (prijspeil 2012/2013). De kans dat u gemiddeld bent is echter klein. Persoonlijke omstandigheden hebben veel invloed op uw energierekening. Zoals het soort huis waarin u woont, het bouwjaar, het aantal personen in uw huishouden en de manier waarop u met energie omgaat.

61. Hoe kan ik het beste besparen op stookkosten?

Besparen op uw stookkosten is helemaal niet zo moeilijk als u een aantal regeltjes toepast en als alle gezinsleden hieraan meewerken. Dat laatste is wel belangrijk anders wordt uw stookprogramma niet consequent doorgevoerd en kunt u zich niet verheugen op een lagere energierekening. We hebben een aantal noodzakelijke tips voor u op een rijtje gezet. Niemand thuis? Verwarming laag! Zet de verwarming eens graadje lager, in plaats van 21 graden gaat u naar 20 graden, met iedere graad lager bereikt u op jaarbasis een besparing van 7% Stel een nachttemperatuur in van 15 à 17 graden Schaf een goede klokthermostaat aan en programmeer deze zo goed mogelijk aangepast aan uw situatie Houd binnen- en buitendeuren zoveel mogelijk gesloten als de verwarming aanstaat en zet geen deuren en ramen tegen elkaar open Stook niet in de kamers die u niet gebruikt Verwarmen van een vochtige woning kost meer energie. Lucht daarom dagelijks de woning door even de ramen tegen elkaar open te zetten. Dit kan u op jaarbasis ongeveer € 50,- besparen Zet geen meubels direct voor de radiatoren, dit gaat warmte circulatie tegen.

62. Zijn zonnepanelen interessant voor mij?

De elektriciteitsprijs in Nederland behoort tot de hoogste in Europa. Energie wordt duurder en zal, naar verwachting, met minimaal 8% per jaar stijgen. In 2012 betaalde u 0,23 eurocent per KiloWattUur, over 10 jaar zal dit 0,48 eurocent per KWU betekenen. Als u niets doet zult u de kosten voor energie meer en meer gaan voelen in uw beurs. Het verkrijgen van energie door middel van zonnepanelen is een duurzame oplossing. Zonnepanelen kopen doe je met verstand, maar vaak vindt men dit een nogal ingewikkelde materie. Drie vragen zijn essentieel bij het aanschaffen van zonnepanelen: Wat kosten zonnepanelen? Wat levert het op? Wanneer heb ik mijn investering terug? De diverse aanbieders van zonnepanelen hebben hun prijzen op de website staan. Vergelijk een aantal van deze aanbieders met elkaar zodat u een gerichte keus kunt maken. Bij de aanschaf van zonnepanelen kunt u ook in aanmerking komen voor subsidie, de aanbieders kunnen u daar verder over informeren. U hebt uw investering van uw zonnepanelen, buiten een subsidie om, al terugverdiend binnen 7 jaar. De zonnepanelen die nu beschikbaar zijn hebben een levensduur van 25 jaar. Dit betekend dat u gegarandeerd van 18 jaar gratis energie kunt profiteren. Denken uw buren er ook over om duurzame energie in de vorm van zonnepanelen te gaan aanschaffen? Dan kan er bij diverse aanbieders van zonnepanelen nog een extra korting verkregen worden, wanneer u gezamenlijk tot aankoop overgaat.