loader-logo

Een huis kopen

Met meer dan 20 jaar praktijkervaring heeft de initiatiefnemer van Rente Spotter.nl uiteraard ontzettend veel ervaring met het aan- en verkoop proces van woningen. Hier vindt u wat er komt kijken bij het aan- en verkopen van een bestaande en van een nieuwbouw woning.

Via een muisklik op één van de onderstaande links treft u meer informatie aan.

Een bestaande woning kopen 

Een bestaand huis heeft als voordeel dat de eigenaar zich direct al een goed beeld van de buurt kan vormen. De tuin is aangelegd en biedt doorgaans al voldoende privacy. De woning is vaak snel te betrekken en als de staat van onderhoud goed is, heeft de eigenaar niet veel werk meer.

Indien iemand een appartement koopt, koopt hij / zij eigenlijk een deel van het gehele complex met het recht om in een bepaald appartement te wonen. De koper is verplicht lid te worden van de Vereniging van eigenaars (VVE). De vereniging heeft een bestuur dat alle gemeenschappelijke zaken regelt omtrent onderhoud, verzekering, huishoudelijk reglement, servicekosten enzovoort. Bij een appartement is dan ook altijd belangrijk te weten hoe deze vereniging functioneert en of er voldoende reservegelden in de kas aanwezig zijn.

Meestal wordt de bestaande woning “k.k.” verkocht. K.K. staat voor Kosten Koper en betekent dat alle kosten die met de verkoop te maken hebben, met uitzondering van de makelaarskosten die de verkoper heeft gemaakt om het huis te doen verkopen, voor rekening van de koper zijn.

Deze kosten zijn bestaan uit:

• Overdrachtsbelasting van 6% van de koopsom

• Notariskosten voor levering van de woning inclusief de kadastrale kosten om de woning in het register te plaatsen.

Een nieuw huis kopen

Waar de koper van een bestaand huis het voordeel heeft dat hij zich direct al een goed beeld van de buurt kan vormen ligt dat bij een nieuwbouwwoning, zeker in een groter plan, anders. De nieuwbouw koper moet zich een beeld van de ruimtes in en rondom het huis vormen. De tuin moet nog worden aangelegd en de eerste jaren is de privacy wat beperkt. Wel kan door aanpassingen of meerwerk het huis beter aan de wensen worden aangepast. Vooral als de woning nog geheel gebouwd moet worden zal het wel even kunnen duren voor de woning klaar is. De koper zal vaak al lasten hebben (aankoop grond en de termijnen tijdens de bouw) voor hij / zij de woning kan betrekken. Anderzijds zal bij bestaande woningen de verkoper enige tijd kunnen vragen om een ander huis te kunnen kopen of te kunnen betrekken. Bouwgrond kopen en daarop zelf een huis laten bouwen is een spannend, maar ingewikkeld traject. Er wordt wel een situatie gecreëerd die voldoet aan eigen wensen en dromen. Een goede voorbereiding met het inwinnen van veel informatie bij allerlei organisaties en bedrijven kan veel problemen voorkomen.

De laatste jaren stimuleert de overheid het particuliere opdrachtgeverschap en worden in veel gemeenten bouwpercelen voor eigen bouw aangeboden. Diverse bouwfirma’s hebben verscheidene standaard woningen laten ontwerpen. Als hier gebruik van wordt gemaakt, bespaart dat natuurlijk tijd en de bouwkosten zijn meteen bekend.

Een nieuwbouwwoning wordt “vrij op naam” (VON) gekocht, dat wil zeggen dat de verkoper de kosten voor zijn rekening neemt. Deze kosten zijn bij een nieuwbouwwoning de BTW (Belasting Toegevoegde Waarde), de kosten voor de notariële akte inzake de levering en tenslotte de kosten voor het inschrijven in het kadaster.

De koper heeft nog wel te maken met:

Bouwrente.

Bouwrente is niets anders dan een correctie op de koop-aanneemsom indien de koper na de door de projectmaatschappij / aannemer geplande datum in het plan stapt. Deze correctie van de koopaanneem-som gaat door tot de datum van de koopaanneemsom.

Renteverlies tijdens de bouw.

Omdat de projectmaatschappij / aannemer niet iedere dag een nota kan sturen voor iedere baksteen of zak cement, wordt afgesproken dat er na voltooiing van bepaalde fasen van de bouw een rekening wordt gestuurd. Het renteverlies voor de projectmaatschappij /aannemer wordt bij de koper in rekening gebracht onder de naam renteverlies tijdens de bouw.