loader-logo

Spaarhypotheek

Informatie en uitleg van een spaarhypotheek.

De Spaarhypotheek is een variant op de lening met een garantieverzekering. De traditionele spaar hypotheek is onder de levensverzekeringen een vreemde eend in de bijt. De nadelen van een traditionele levenhypotheek, namelijk de vraag of de uitkering van de verzekering op de einddatum wel voldoende zal zijn om af te lossen evenals de geringe afkoopwaarde bij tussentijdse beëindiging, zijn niet meer terug te vinden bij deze hypotheek vorm. Dat is een van de grote voordelen. Het uitgangspunt van de traditionele spaarhypotheek is dat de uitkering van de levensverzekering zowel bij leven als bij overlijden gelijk is aan de lening. Door het aanvragen van een offerte kunnen wij verschillende aanbieders voor u vergelijken.

Berekenen jaarlast

De jaarlast is gelijk aan de som van de rente en, indien er sprake is van maandpremie, 12 maand premies.

In de inleiding is reeds vermeld dat de traditionele spaarhypotheek een bankproduct is. De techniek van verzekeringspremie is dan ook deels die van spaarrekening (spaarpremie) en deels die van een levensverzekering (de risicopremie voor het overlijdensgedeelte).

Spaarpremie

Er wordt (doorgaans) ook bij het oversluiten maandelijks een vast bedrag opzij gelegd, dat opgerent met de rente van de lening op de einddatum van de lening het geleende bedrag bereikt. De rentevergoeding op het spaarsaldo van de levensverzekering is gelijk aan de rente van de lening. Verandert tussentijds de rente van de lening, dan wordt tevens de rentevergoeding over het spaarsaldo van de levensverzekering aangepast. Omdat het kapitaal vast is zal de spaarpremie aangepast worden. De spaarpremie is gelijk aan het eerste aflossingsbestanddeel van een annuïteitenlening uitgaande van dezelfde condities (jaar of maandbetaling, looptijd, rentevoet). Het spaarsaldo van de traditionele spaarhypotheek is tevens de afkoopwaarde.

Maandlasten spaarhypotheek: zolang de actuele rente niet wijzigt, staat de afkoopwaarde van de traditionele spaarhypotheek vast. Omdat bij rentewijziging niet het kapitaal, maar de spaarpremie aangepast wordt, heeft dit feit een bijzonder positief neveneffect. Gaat de rente van de hypotheek omhoog, dan verhoogt dat de leningslast, maar als de rente van de lening omhoog gaat, wordt ook de vergoeding over de verzekering aangepast. De rentevergoeding over het spaartegoed gaat eveneens omhoog. Het eindkapitaal blijft gelijk aan de lening, zodat de premie wel omlaag moet gaan. Gaat de rente van de lening omlaag, dan zal het omgekeerde plaatsvinden ten opzichte van de renteverhoging. De spaarpremie zal dan gaan stijgen. Al met al heeft het omgekeerde effect van lastenverzwaring tot gevolg dat, in tegenstelling tot de andere vormen van lening, er een demping van lasten plaatsvindt. Kort samengevat: hoe hoger de te betalen rente, des te lager de premie voor de verzekering en omgekeerd.

Er wordt wel eens gezegd dat er een nivellering plaatsvindt. Dat is niet waar, er blijft een verschil in lasten in de diverse periodes. De spaarhypotheek is in kosten vergelijkbaar met de annuïteitenlening, echter met de voordelen van de levenhypotheek.

Risicopremie

Het spaarsaldo op zich is geen levensverzekering; zowel in de spaarpremie als in de (opbouw voor de) uitkering op de einddatum is geen element aanwezig van leven of dood. Dit element van leven of dood wordt aangebracht door op de “spaarrekening” een annuïtair dalende risicoverzekering te plakken, zodat ook bij overlijden voor de einddatum de gehele lening kan worden afgelost.Het is bij een traditionele spaarhypotheek niet mogelijk van het scenario spaarsaldo en aanvullende overlijdensverzekering tot 100% van de lening af te wijken. Het enige flexibele element dat aanwezig is / kan zijn, is dat de verzekering op één of op twee levens kan worden gesloten. Omdat het spaardeel en het overlijdensdeel als één geheel op de markt worden gezet, is het (ook fiscaal) een levensverzekering. Immers spaardeel en overlijdensdeel samen zijn een gemengde verzekering met een uitkering ter grootte van de lening, uit te keren op de einddatum of terstond bij eerder overlijden. De premie wordt, net als bij de gemengde verzekering, gestaakt bij eerder overlijden.

Kenmerken van een spaarhypotheek

• Tijdens de looptijd wordt er niet afgelost.

• De verzekeringsuitkering bij leven is 100% gegarandeerd en is gelijk aan de lening (niet meer en niet minder).

• De verzekeringsuitkering bij overlijden is gegarandeerd en is gelijk aan de lening (niet meer en niet minder).

• Rentewijzigingen geven een correctie op de premie, hierdoor demping van lasten bij rentewijzigingen.

• Door ontbreken eerste kosten en voor de overige lage kostenstructuur toegankelijk voor klanten met laag inkomen.

• Renteopslag als alternatief voor eerste kosten levensverzekering (veelal 0,2% tot 0,3%).