loader-logo

Je krijgt je geld niet terug? Schakel een deurwaarder in!

Heeft uw debiteur of huurder niet betaald en overweegt u een deurwaarder in te schakelen? Zowel particulieren als bedrijven kunnen een deurwaarder inschakelen. Een deurwaarder heeft meer wettelijke bevoegdheden, maar toch kan het raadzaam zijn eerst een incassobureau in te schakelen. Wanneer kunt u het beste direct een deurwaarder inschakelen?

Minnelijk incassoprocedure: het incassobureau

Nadat u zelf heeft geprobeerd met schriftelijke en telefonische herinneringen, de betaling te innen geeft u met een ingebrekestelling aan dat bij uitblijven van de betaling u een incassobureau inschakelt. Het is verstandig maar niet noodzakelijk vooraf op te nemen in uw algemene voorwaarden, het incassobureau dan rente en buitengerechtelijke incassokosten in rekening mag brengen bij uw wanbetaler. De buitenrechtelijke incassokosten worden bepaald aan de hand van de staffel van Rapport Voorwerk II. Voor bedragen tot 250, 500, 1250 euro bedragen deze respectievelijk 37, 75 150 euro. Het incassobureau tracht met schriftelijk en telefonisch contact het openstaand bedrag en de incassokosten voor u te innen. De meeste incassobureaus trekken enkele weken voor deze procedure uit en starten na uitblijven van de betaling de juridische procedure op.

Juridische incassoprocedure

De juridische procedure wordt door het incassobureau gestart door een deurwaarder in te schakelen. Het inschakelen van een deurwaarder is wettelijk noodzakelijk omdat deze als enige bevoegd is tot het uitbrengen van een dagvaarding. In de dagvaarding staat de eis onderbouwd en wordt de debiteur gesommeerd voor de rechtbank te verschijnen. Een deurwaarder inschakelen is dus noodzakelijk als u een juridische incassoprocedure wilt starten. Het uitbrengen van een dagaarding kost € 76,31. Daarnaast betaalt u kosten voor het opstellen van de dagvaarding aan het incassobureau of de deurwaarder en griffiekosten voor de rechtbank. Een juridische incassoprocedure kan enkele maanden tot een jaar duren en eindigt met een schikking of een eindvonnis.

Deurwaarder inschakelen om beslag te leggen

Als de rechter uitspraak heeft gedaan beschikt u over een executoriale titel. Daarmee kunt u opnieuw een deurwaarder inschakelen maar nu om beslag te leggen op loon, uitkeringen, vermogen, onroerend goed of andere betalingen van derden. Een werkgever is dan bijvoorbeeld verplicht een bepaald gedeelte van het salaris in te houden en dit over te maken naar de deurwaarder waarmee de schuld kan worden voldaan. De kosten van een deurwaarder inschakelen zijn voor rekening van de wanbetaler en bedragen ongeveer 110 euro.