loader-logo

Ongevallenverzekering

  • Home
  • Ongevallenverzekering

Ongevallenverzekering

De ongevallenverzekering heeft als doel een uitkering te verstrekken aan de verzekerde, indien deze verongelukt. De uitkering kan worden verstrekt bij ziekenhuisopname, permanente invaliditeit en overlijden.

Definitie ongeval

Een ongeval is als volgt gedefinieerd: Een plotseling, onverwacht, van buiten inwerkend geweld op het lichaam van de verzekerde, waaruit rechtstreeks een medisch vast te stellen lichamelijk letsel is ontstaan, of zijn of haar dood.